Starostwo Powiatowe lubartow

Mortal angel

Temat: Pałac w Lubartowie- pomysłem na biznes?
Świetny pomysł: sprzedać pałac dla kilku osób z powiatu. Tym bardziej zabytek M.in. dlatego dropss1 słusznie zauważył wyższość dzierżawy nad sprzedażą... Poza tym biznes ryzykowny itd i po sprzedaży budynek mógłby podzielić los żłobka jakby coś poszło nie tak. Przy dzierżawie zabytek w kryzysie niby wraca do właściciela ale pojawia się problem finansowy bo starostwa nie zlikwidujemy i trzeba by było je ... tej wielkości budynku w Lubartowie też byłby problem.
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=943Temat: Drogi powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych
Ul. Nowodworska jest drogą powiatową na 100%. Zarządcą jest właśnie Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ktory podlega pod Starostwo Powiatowe. To do nich należy obowiązek remontów i utrzymania tej drogi. Wiem, ... kasa w Starostwie chyba krucho na tego typu inwestycje.
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=394


Temat: Lubartowski Szpital
przez podmiot będący organem założycielskim dla SP ZOZ (Rada Powiatu) Że jednak jest to lektura niełatwa, świadczy Twoje mam nadzieję przypadkowo błędne tłumaczenie: otóż organem założycielskim dla SP ZOZ Lubartów nie jest Rada Powiatu, jak twierdzisz powyżej, lecz Powiat. Różnica polega na tym, że funkcje nadzorczo-kontrolne nad SP ZOZ pełnią w zależności od zakresu nadzoru różne organy jednostki samorządowej, czyli Powiatu, tj. albo Rada Powiatu, albo Zarząd Powiatu, albo wręcz sam Starosta. Dokładnie zdefiniowano to w statucie SP ZOZ, gdzie pisze jednoznacznie, że Organem założycielskim SP ZOZ Lubartów jest Powiat. To jest wprost...
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=283


Temat: Plusy polityki władz miasta, czyli co zrobili dobrego
Doman a dlaczego nie wpisałeś tu odrestaurowania kościoła św. ANNY w Lubartowie i pałacu w Kozłówce. Z całym szacunkiem kolego ale wydaje mi się, że nie wiesz dokładnie gdzie jest ratusz, gdzie starostwo a gdzie mieści się urząd gminy w Lubartowie i co mają wspólnego ze sobą. Proponuje Ci idź na pierwszą lepszą sesję rady miasta i posłuchaj pana burmistrza a na pewno zorientujesz się w różnicach. Panie darek, temat tego forum to "plusy polityki władz miasta,czyli co zrobili dobrego" -- władze miasta to także w pewnym stopniu Starostwo Powiatowe i Gmina, które mają czynny wpływ na to jak miasto Lubartów wygląda, więc zaliczenie odnowy Pałacu Sanguszków i budowy Urzedu Gminy uważam równiez za plusy polityki władz miasta, która tworzą w jakimś sensie trzy organy instytucjonalne w naszym Lubartowie, jak w każdym innym mieście powiatowym. Centrum jest ok i mniejsza z banerami,najważniejsza jest jednak fontanna--koniecznie do remontu!!! pzdr
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=270


Temat: Plusy polityki władz miasta, czyli co zrobili dobrego
Panie darek, temat tego forum to "plusy polityki władz miasta,czyli co zrobili dobrego" -- władze miasta to także w pewnym stopniu Starostwo Powiatowe i Gmina, które mają czynny wpływ na to jak miasto Lubartów wygląda, więc zaliczenie odnowy Pałacu Sanguszków i budowy Urzedu Gminy uważam równiez za plusy polityki władz miasta, która tworzą w jakimś sensie trzy organy instytucjonalne w naszym Lubartowie, jak w każdym innym mieście powiatowym. Nie zgodzę się z tobą. Chyba, że twoim tropem należy dziękować np wszystkim posłom za to, że wyremontowano jakiś most w Warszawie, bo przecież posłowie mają siedzibę właśnie w Warszawie. Urząd gminy, Urząd Miasta i wreszcie Starostwo Powiatowe to całkowicie inna władza i inne kompetencje. Ostatnio burmistrz Zwoliński tak się zagalopował, że Młodzieżowy Dom Kultury, który jest zarządzany i utrzymywany przez Starostwo Powiatowe uznał jako jednostkę podległą Urzędowi Miasta. Należałoby zmienić nazwę na Powiatowy Dom Kultury, żeby nikt nie miał wątpliwości co to w zasadzie jest.
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=270


Temat: Referendum Lokalne
współpracy pomiędzy tymi dwoma urzędami skutkuje tym, że leżą ważne inwestycje, a tracą tylko mieszkańcy miasta. Gregor, ta sprawa jest Tobie dobrze znana. Jakie argumenty spowodowały, że Starostwo nie zaakceptowało propozycji...
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=241


Temat: Lubartów
" />w samym centrum Lubartowa jest pałac Sanguszków, w którym mieści sie starostwo powiatowe. Za pałacem jest park ze stawem. Na terenie parku sa ruiny czegoś na kształ powozowni...same ściany...długość ok. 25 metrów, szerokość 15 m. z przednią sciana z samych łuków....jesli chodzi o urban to dworzec powoli odnawiany i huta szkła przy wjeździe do Lubartowa. ciekawe sa uliczki pożydowskie..cmentarz...
Źródło: forum.eikona.lublin.pl/viewtopic.php?t=763


Temat: Na co wydaje się publiczne pieniądze
odcinka o długości 3 167,50 mb jako najkorzystniejszą wybrano następującą ofertę konsorcjum firm: Lider: Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o., 20-260 Lublin,ul. Grygowej 23. Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7. Cena: 3 599 849,96 zł. - 10.09.2009 r. - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Trawniki, Piaski, Rybczewice w sezonie zimowym 2009/2010 jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty firm: Zadanie nr 1 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Trawniki ‟EKOTRAW” Spółka z o.o., Kol. Struża, 21-044 Trawniki. Cena brutto – 46 545,00 zł Zadanie nr 2 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Piaski PHU ‟TOMEX”, Bystrzejowice Drugie 43 A, 21-050 Piaski. Cena brutto – 83 995,00 zł Zadanie nr 3 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Rybczewice PHU ‟TOMEX”, Bystrzejowice Drugie 43 A, 21-050 Piaski. Cena brutto – 52 430,00 zł
Źródło: forum.swidnik.net/viewtopic.php?t=2036


Temat: Na co wydaje się publiczne pieniądze
W Starostwie Powiatowym rozstrzygnięto natomiast następujące postępowania: - 2.02.2010 r. - Dostawa sprzętu komputerowego klasy TEMPEST, norma SDIP-27, Level B - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Siltec Sp z o.o., ul.Orzeszkowej 5, 02-374 Warszawa. Wybrana do realizacji i zaakceptowana za wynagrodzeniem umownym w kwocie: 28 365,00 zł , - 5.03.2010 r. - Dostawa bonów towarowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świdniku - ... zaakceptowana za wynagrodzeniem umownym w kwocie: 120 000,00 zł. - 14.04.2010 r. - Zakup wraz z dostawą do bazy sprzętowo – magazynowej Starostwa Powiatowego w Świdniku przy ul. Warsztatowej emulsji asfaltowej K 1-70 - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7. Wybrana do realizacji i zaakceptowana za wynagrodzeniem umownym w kwocie: 145 326,40 zł. - 26.04.2010 r. - Odbudowa dwóch przepustów (km 7+735 oraz 9+370) w ciągu drogi powiatowej nr 2120 L w miejscowości Oleśniki (I etap – przepust w km 9+370) - jako ... zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie powiatu świdnickiego - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: ALGADER HOFMAN Sp z o.o., ul.Wólczyńska 133, bud.11 b, 01-919 Warszawa. Wybrana do realizacji i zaakceptowana...
Źródło: forum.swidnik.net/viewtopic.php?t=2036


Temat: Lubartowski Szpital
To 'że szpital w Lubartowie jest partyjnym łupem do obsadzania stanowisk dla swoich wie każde dziecko.Pan Starownik do dziś trzymałby na stanowisku Dyrektora Pana Wójtowicza gdyby radni w kadencji 2002-2006 nie ... Bielińska Wicestarosta realizuje zakres zadań i kompetencji Starosty zgodnie z podziałem obowiązków dokonanym przez Zarząd Powiatu. Do zadań Wicestarosty Lubartowskiego należy w szczególności: 1) zastępowanie Starosty w czasie jego nieobecności, 2) ... Powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, 4) nadzór i koordynacja działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 5) współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej istniejącymi na terenie powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia 6) przewodniczenie Radzie Społecznej działającej przy SP ZOZ w Lubartowie, w przypadku wyznaczenia przez Starostę 7) wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu Powiatu, 8) współpraca z komisjami Rady Powiatu, 9) merytoryczne opiniowanie decyzji podległych wydziałów i jednostek organizacyjnych, 10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Powiatu i Starostę. Co do kompetencji obecnego Dyrektora, ...temat przemilczę,..wiadomo jak jest.
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=283


Temat: Prawosławie i cerkwie w Lubartowie i okolicy
Może kilka słów na temat historii cerkwi w Lubartowie.Budowę cerkwi ukończono w 1893 roku a pełniła swą religijną funkcję do 7 sierpnia 1915 roku. W wyniku działań wojennym uległa poważnym uszkodzeniom. Po odzyskaniu niepodległości na mocy dekretu z dn.16.12.1918r. teren pocerkiewny przejęto pod zarząd państwowy. Burmistrz miasta Lubartowa starał się pozyskać cerkiew wraz z przylegającym terenem na rzecz miasta i wykorzystać po przebudowie na cele publiczne. Fragmenty pisma do Starostwa Powiatowego w Lubartowie w których burmistrz Śliwa podkreślał,że : -"cerkiew budowana była tylko w celach rusyfikacyjnych w 1892 r. z funduszów częściowo rządowych, ... prawosławnej , Lubartów i okolice mogą liczyć prawosławnych ok. 10 dusz,stad też cel istnienia żaden" Magistrat miasta starał się do czasu ustanowienia ustawy o przyszłym przeznaczeniu budynków cerkiewnych wziąć pod opiekę ... Wcześniej tj. 21.03. przeniesiono na koszt miasta ,w obecności lekarza i policji na cmentarz prawosławny w Lubartowie grób byłego komisarza włościańskiego Smiernowa.(był w fatalnym stanie) Wiadomości pochodzą z testu pani Edyty Targońskiej "Smutna pamiątka ucisku i niewoli-przyczynek do dziejów cerkwi prawosławnej w Lubartowie",który ukazał sie w najnowszym wydawnictwie LTR-u , "Lubartów i Ziemia Lubartowska"
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=1070


Temat: zróbmy to razem!
Moze Wójt) - przedstawiciele wydziału promocji UM Lubartów, - przedstawiciele Wydziału Oświaty i Kultury (chyba tak to się nazywa w UM). Po stronie aktywnych zgłaszam: - Chopacy z Lubartów 24 Pl...
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=277


Temat: Tradycja czy nowoczesność?
Ogólnie uznawana na całym świecie jest teoria hierarchii potrzeb ludzkich, kolejność ich zaspokajania wg ważności. Jest ona słuszna. Przecież w Lubartowie nie dzieje się nic innego – ludzie protestują, bo czują ... oficjalnych dokumentach Starostwa Powiatowego !), bezkompromisowa postawa w kwestii lokalizacji sortowni odpadów. Rozumiem, że budynek po żłobku, w porozumieniu z aktualnym właścicielem ma pozostać w niezmienionym stanie? Dla rozwoju kultury w...
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=303


Temat: Pałac Sanguszków - Lubartów (pow. lubartowski)
I do tego jadąc z Kozłówki (z jej lewej strony) wjeżdża się do Lubartowa prosto na pałac.
Źródło: tradytor.pl/forum/viewtopic.php?t=390


Temat: Na co wydaje się publiczne pieniądze
(wraz z ulicą Chemiczną i Kosynierów) od km roboczego 0+000 do km 2+561 oraz remont odcinka drogi powiatowej nr 2020 L Lublin – Mełgiew – Zakrzów (etap I – odcinek od ... kwocie: 5 678 523,75 zł. II. 2.04.2009 r. Powiat Świdnicki zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą do bazy materiałowej Starostwa Powiatowego w Świdniku przy ul. Warsztatowej emulsji asfaltowej K 1- 70 wybrana została do realizacji oferta zgłoszona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna, 21-100 Lubartów, ul.Krańcowa 7 i zaakceptowana za wynagrodzeniem umownym w kwocie: 1 621,38 zł/tonę....
Źródło: forum.swidnik.net/viewtopic.php?t=2036


Temat: Jakie zespoły do Lubartowa????
... 45 tys. kase dostali od urzędu miasta, starostwa, urzedu gminy, urzędu wojewódzkiego, prezydenta Poznania, firm z całego powiatu i prywatnych ludzi. i na serio ludzie bawili się świetnie - byłem, widziałem...
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=583


Temat: Budżet miasta na 2009rok.
Panie Przewodniczący proponowałbym aby Pan już dalej nie brnął i nie demaskował swojej niewiedzy i błędów Urzędu Miasta. Wg Pańskiego wywodu to jacyś anonimowi mieszkańcy powiatu (czytaj: ‟nie miastowi”) korzystają z przystanku w Lubartowie i to gminy ościenne na czele ze starostą powinny im wybudować przystanek. Rozumując Pańskim tokiem proponuję zaplanować coś w budżecie Lubartowa na budowę dworce w Lublinie i w Warszawie bo wielu mieszkańców Lubartowa z nich korzysta. Na elementarne pytanie Gregora, gdzie w miejscowym planie przestrzennym miasta Lubartowa zaplanowano przystanek Pan beztrosko stwierdza: Nigdzie, bo moim zdaniem nie jest zadaniem ... w dziecinny sposób odpowiedzialność na innych, w tym na powiat. A to wam powiat działkę sprzedał pod przystankiem, którą sami przeznaczyliście pod usługi komercyjne, a to znów powiat nie pozwolił Wam dworca wybudować w miejscu, gdzie i tak byście go nie wybudowali bo uchwalony przez Was plan tego nie dopuszcza. Gdyby nie ten powiat to nie było by problemów w mieście. No...
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=226


Temat: Za drogie busy [KL] i Zmowa cenowa w Świdniku [GW]
władz powiatu z przewoźnikami. Mimo to, stronom nie udało się dojść do porozumienia. - Wysłuchaliśmy racji przewoźników. Poznaliśmy ich punkt widzenia na całą tę sytuację - wyjaśnił Wytrzyszczewski. - Niewykluczone, że ... zł. Przecież to horrendalna kwota - uważa Piotr Kowalewski z LKK. - Za co mamy w takim razie zmieniać i unowocześniać tabory? - pyta. reklama Świdniccy kierowcy przedstawili też w starostwie ... odjazdu/przyjazdu z i na przystanek Komentarze: Kasia: O jakich kosztach przewoźnicy mówią, chyba tylko o swoich zyskach. Bo dlaczego do położonego dalej od Lublina - Lubartowa, bilet kosztuje 2,50? Swidniczanin: Ostatnio ... Trasa Lublin - Lubartów: ta sama sytuacja
Źródło: ltek.cba.pl/viewtopic.php?t=904


Temat: Zaproszenie na XI Ogólnopolski Mityng Modelarski Kraśnik 200
Św, Kielc, Lublina, Lubartowa, Ropczyc, Radzenia Podlaskiego, Tarnowa, Orzechowce, Strażów, Przeszów, Tarnów, Nowa Dęba, Chrzanów, Łodzi, Buska, Brody, Pionek k. Radomia, Rzeszowa, Biłgoraja, Stróży, Piask k. Lublina, Puław i Radawca. Pierwsi...
Źródło: lkr.pl/viewtopic.php?t=23975


Temat: Możemy pomóc!
na przytułek 5 tysięcy złotych. Ciężko współpracuje nam się z panią Olszewską. Głównie dlatego, że prowadzi placówkę nielegalnie. Podpisaliśmy więc umowę ze schroniskiem w Lubartowie. Tam trafiają psy odłowione w Annopolu...
Źródło: szwajcary.com/viewtopic.php?t=6693


Temat: Przyjaźni Środowisku
Starostwo Powiatowe w Tarnowie * Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim Podkategoria: Polska Wolna Od Azbestu Laureat: * Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny Wyróżnienie: * Urząd Gminy Kartuzy * Urząd Miasta i Gminy Piaseczno * Urząd Miasta Torunia * Urząd Gminy Borzęcin * Starostwo Powiatowe w Tarnowie * Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej Kategoria: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU: Podkategoria: Firma Przyjazna Środowisku Laureaci: * Toyota Motor ... o.o. Przedłużenie znaku: * DOZUT-TAGOR Sp. z o.o. w Zabrzu * Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Kategoria: PROMOTOR EKOLOGII: Laureaci: * Starostwo Powiatowe w Polkowicach * Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koło w ... Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku * Samorządowe Przedszkole w Winnicy * Starostwo Powiatowe w Bełchatowie * Szkoła Podstawowa w Sierzchowie * Urząd Gminy Stare Miasto * Zespół Kształcenia Specjalnego nr ... w Żywcu EUROPEJSKA NAGRODA EKOLOGICZNA: * AM Trans Progres Sp. z o.o. * Urząd Gminy Dębica * Starostwo Powiatowe w Kole * Urząd Miasta Legnica * Urząd Gminy Łękawica * Urząd...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=164121


Temat: X Ogólnopolski Mityng Modelarski RC w Kraśniku 2008.08.16-17
z Stalowej Woli, Ostrowca Św, Chełma, Lublina, Lubartowa, Parczewa, Ropczyce, Radzenia Podlaskiego, Pionek k. Radomia, Rzeszowa, Jesionka k. Rzeszowa, Orzechowa, Stróży, Piask k. Lublina, Bełżyc, Puław, Tarnobrzega, Nowa Dęba, Dęblina, i ... gdzie na samym początku spotkanie Sekretarz Powiatu Pan Jerzy Podgórski w imieniu Starosty Kraśnickiego Pana Tadeusza Wojtaka wręczył Tomaszowi Frączkowi podziękowanie za wniesiony wkład pracy w organizację mityngów modelarskich na przestrzeni dziesięciolecia i promowania powiatu kraśnickiego na terenie całego kraju. To szczególne wyróżnienie było przyjęte hucznymi oklaskami i wyhuśtanie kol. Tomka przez kolegów modelarzy. Puchar Grand Prix za najlepszą akrobację samolotu RC ufundowany przez Starostę Powiatu Kraśnickiego otrzymał Dariusz Sobaszek z Kraśnika modelem Jak-54. Pierwsze miejsce i puchar od Burmistrza Miasta Kraśnika za najlepszą akrobację zdobywa Krzysztof Borysiuk z Radzynia Podlaskiego modelem ?Welox-1?,...
Źródło: lkr.pl/viewtopic.php?t=21113